Baggrund

Tusindvis af børn og unge mistrives og mange oplever kedsomhed i skoler og ungdomsuddannelser

med fravær og frafald til følge. Det har været en stigende udfordring gennem de sidste mange år.

Siden sidste reform peger undersøgelser på:

  • I store træk er der ingen ændringer at spore i lærernes brug af undervisningsdifferentiering
  • Endnu ingen tendenser til fagligt løft hos elevgrupper med udfordringer
  • Elever fremhæver, at undervisningsdifferentiering er vigtig for deres motivation i undervisningen

Stigning i stress og langtidssygemeldinger hos både lærere og ledere

Undersøgelser peger på:

  • Lærerne oplever stress som aldrig før med stigning på 27% siden sidste reform
  • Der bruges ubeskrivelige mængder af tid på elever, der ikke trives
  • Manglende tid til at opbygge meningsfulde relationer

De bløde værdiers udfordringer

Det har været udfordrende at vurdere bløde værdier, som vi for nuværende tolker ud fra hver vores habitus, uden egentlig at have afstemt, hvad vi i fællesskab forstår ved de enkelte kompetencer indenfor skolen/institutionen, som afsæt for læring. Vi tager nærmest for givet, at vi har samme forståelse af kompetencernes definition og betydning i praksis, når vi vurderer os selv og hinanden. Dette vil samtidig skabe udfordringer i feedbackprocesser, når vi står i læringsrum med vidt forskellige opfattelser af kompetencernes betydning.

Samtidig mangler vi at kunne synliggøre elevens potentiale og styrker, som afsæt for læring, der hviler på et kvalificeret grundlag, der samtidig gør eleven mere værd, end når standpunkt og karakterer står alene.

Løsninger der imødekommer udfordringer i skoler og ungdomsuddannelser

Med opmærksomhed på de store udfordringer vi længe har været vidner til i vores skoler og ungdomsuddannelser, startede det hele med en optagethed af, hvordan man styrker motivation, læring, trivsel og fremmøde, og derigennem også fællesskab i vores skoler og ungdomsuddannelsestilbud.

Udviklingen af Taksinto tager afsæt i mere end 20 års undervisningserfaring og en eklektisk tilgang med inspiration fra en lang række læringsteorier og forskning om didaktik, synlig læring, projektledelse, skoleudvikling og forandringsprocesser og pædagogisk psykologi.

Taksinto blev i første omgang udviklet i en analog udgave, som senere blev udviklet til en semi-digital udgave, der har været testet på en række skoler.

Dette var med til at skabe motivation og udviklingen af programmering af Taksinto, som vi kender i dag.