Det pædagogiske grundlag

Baggrund

Taksintos pædagogiske grundlag og tilhørende designs, produkter og metoder er udviklet gennem mere end tyve års undervisningserfaring og formet af den seneste forskning inden for uddannelsesvidenskab, neurovidenskab og kognitionsforskning.

Menneskesyn

Taksinto tilbyder en måde at møde andre mennesker på forankret i en anerkendende og pragmatisk tradition.

Anerkendelsen af elevens/den studerendes/borgernes oplevelser af udfordringer i institutioner opnår man gennem Taksinto, fordi der er fokus på følgende fem forhold hos de professionelle:


1. Skabe dialog online og offline

2. Vise interesse for elevens/den studerendes/borgernes perspektiv

3. Være fleksibel, åben og lyttende

4. Stille nysgerrige og anerkendende spørgsmål

5. Anerkende og værdsætte mangfoldighed og ligeværd

Samlet set vil en opmærksomhed på disse fem anerkendelsespunkter både rumme et menneskesyn og samtidig være en åben dør til en etisk forsvarlig systematisk undersøgelse af elevens/den studerendes/borgernes horisonter og perspektiv på tilværelsen. En samtale og undersøgelse, der foregår både offline og online.

Hos Taksinto betragter vi menneskers idéer og teorier som værdifulde, hvis de bidrager til praktisk nytte og hjælper til at tackle konkrete problemer. Pragmatiske som vi er, ser vi erfaring som en vigtig kilde til viden. Ved at lytte til elevens/den studerendes/borgernes oplevelser, får vi identificeret udfordringer, løsninger og mulige handlinger. Taksinto hjælper derfor også med at få skabt positive resultater og positive konsekvenser for alle involverede.

Idéen

Taksinto er mere end bare digitale redskaber og quick fixes i en kompliceret pædagogisk praksis. Taksinto er først og fremmest en måde at møde andre mennesker på.

 

Taksinto inviterer til klassiske, nærværende, anerkendende pædagogiske dialoger, der bliver understøttet af nye og banebrydende digitale designs til udvikling af elevens/den studerendes/borgernes personlige og sociale kompetencer.

Når eleven/den studerende/borgeren føler sig værdsat, for hvem man virkelig er, er man mere tilbøjelig til at udvise autentisk adfærd og være åben omkring éns følelser og tanker. Det gælder både for eleven/den studerende/borgeren og for den professionelle. Udvikling af denne autentiske adfærd kan ske både offline og online.

 

Taksinto anvender designs og metoder, der er praktiske, adaptive og funktionelle i forhold til at opnå konkrete resultater med trivsel, undervisning og læring, samt imødegå konkrete udfordringer, som de opleves af

elever/den studerende/borgere i konkrete situationer.

Gennem dialoger med vores aftagere forankrer vi udviklingen af vores pædagogiske produkter i konkrete erfaringer fra undervisningsverdenen, og sammen udvikler vi nye forståelser af de konkrete pædagogiske udfordringer, der er inden for uddannelses- og socialsektoren.

 

Taksinto udvikler refleksive og digitale redskaber, der ikke kun er praktiske og brugervenlige, men også dybt forankret i både evidensbaserede og teoretiske principper for god pædagogisk praksis.

I praksis har vi fokus på samspillet mellem følgende otte komponenter i læreprocessen: