Komplet implementeringsproces

Vi tager ansvar for succesfuld forankring

Med Taksinto følger en komplet implementeringsproces,

hvor vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer

Implementering af Taksinto understøtter tre dimensioner, der tilsammen udgør,

hvad der ifølge videnskaben forstås ved et vellykket forandringsarbejde og praksisudvikling:

1. dimension: 

Anvendelse af nye digitale designs og redskaber, nye strukturer, organiseringer, systematik og iscenesættelse af undervisning.

2. dimension:

Nye pædagogiske metoder og arbejdsformer, som udmønter sig i nye didaktiske metoder og synlig læring med fleksible holddannelser, tværfaglighed. Projektorienteret og med fokus på bevægelse og Mindfulness.

3. dimension:

Skabe fokus på bagvedliggende pædagogiske overvejelser i form af værdier, dyder og læringssyn, som for eksempel anerkendende, ressourcefokuseret og udviklende mindset.


Inspireret af Kirsten Osbæck Mogensen m.fl. "Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber– PLF i dansk skolepraksis” (2020) Dafolo

Forskning peger på, at mere end 70% af forandringsindsatser mislykkes, selvom produktet er godt, hvis implementeringsprocesser ikke understøttes og følges tæt på alle niveauer.

Netop derfor anvender vi en komplet implementeringsproces, hvor vi tager ansvar for succesfuld forankring.

Sammen opnår de fælles ønskede resultater og udbytte af Taksinto.

Lærere lærer lærere  - implementeringskonsulenter står klar til at hjælpe med implementering, så Taksinto effektivt og hurtigt kan gøre en forskel for jeres skole/institution. Vores konsulenter har alle undervisningsbaggrunde med kendskab til målgruppen og undervisning i hverdagen med elever inden for samme faglige område, som de lærere, der introduceres i anvendelse af Taksinto.