EdTech- og konsulentvirksomheden Taksinto

Teamet

Nicolaz Nørholm

CEO, Founder & Owner

Læs mere om Nicolaz

Jeg byder ind med mere end 22 års undervisningserfaring med en optagethed af at udvikle metoder og redskaber, der styrker undervisningsdifferentiering og fremme læring, trivsel og udvikling af det hele menneske.

 

Af de mest relevante uddannelser byder jeg ind med en PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, herunder Pædagogisk psykologi, PAS-konsulentuddannelse (pædagogisk analysesystem), Grundlæggende vejledningspædagogik ved Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, samt kurser i interkulturel kompetence.

Jeg startede en Master i læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign ved Aalborg Universitet i februar 2021, og færdiggjorde første semester juli 2021. Denne uddannelse har jeg valgt at sætte på standby, for at gå all in i virksomheden.

 

I min rolle som CEO og Founder er det både med en ubeskrivelig glæde og stolthed, at jeg ser frem til denne Taksinto-rejse og være med til at videreudvikle denne virksomhed og produkt og ikke mindst gøre en forskel for de mange unge der keder sig, mistrives med fravær og frafald i vores skoler og ungdomsuddannelser.

 

-Nicolaz Nørholm

Nyt foto på vej

Martin Hansen

Fullstack softwareudvikler

Læs mere om Martin


Tekst på vej..


I min rolle som programmør har jeg ansvar for drift at vores SaaS løsning, herunder programmering, teknisk support og videreudvikling, så vi fortsat imødekommer nye ideer, ønsker og behov hos vores kunder.

  • Martin Hansen

Anders Wiuff

Film og billedeproduktion

Læs mere om Anders


Anders vil med sin mangeårige erfaring og kompetencer indenfor film og billedproduktion og top-professionelt udstyr bidrage til, at de film og billeder der præsenteres i Taksinto bliver af bedste kvalitet. Derudover vil der også snart kunne ses film på site og SoMe, der illustrerer, hvordan Taksinto gør en forskel.

-Anders Wiuff


Rikke Reimer

Implementeringskonsulent

Læs mere om Rikke


Jeg er implementeringskonsulent med fokus på vores samarbjede med Grønland.

Der er mere info på vej...


-Rikke ReimerAdvisory Board


Christian Frydenlund

Advokat

Læs mere om Christian


Jeg er advokat og partner hos BACH Advokater, og jeg har takket ”ja” til at sidde i Taksintos Advisory Board, fordi jeg tror på Taksintos mission og produkt, og fordi jeg mener, at min erfaring og mine kompetencer kan bruges til at hjælpe Taksinto godt på vej.  

Jeg har været certificeret som IT-advokat af Danske IT-Advokater siden 2020, og jeg rådgiver primært klienter i teknologirelaterede sager, hvor min høje grad af specialisering i krydsfeltet mellem IT- og immaterialret virkelig kommer til sin ret.


Jeg har omfattende erfaring med at udarbejde, revidere og forhandle IT-udviklingsaftaler og licensaftaler, herunder bl.a. software, SaaS- og cloudlicensaftaler, af varierende kompleksitet og ofte med grænseoverskridende elementer for internationale såvel som danske klienter, særligt indenfor sektorerne robotteknologi og industriel automatisering, FinTech, fritid, medier og underholdning.

-Christian Frydenlund

Anne Majdal

Forretningsudvikler

Læs mere om Anne


Jeg er strategisk rådgiver og forretningsudvikler og arbejder blandt andet med at rådgive virksomheder omkring deres kommunikation, marketing og salg. Jeg har mange års erfaring fra medie- og reklamebranchen, hvor jeg både har været kommerciel direktør og chef for digital forretningsudvikling.

 

Jeg bidrager med at kunne bruge mit kommercielle mindset og mange års erfaring fra primært større virksomheder, hvor salg og markedsføring var mit primære ansvarsområde. Jeg har en masse erfaring med, hvordan man opbygger en salgsorganisation, og ved også, hvor vigtigt det er, at både marketing og kommunikation spiller sammen, og er fuldstændig afgørende faktorer for, at en virksomhed får den rigtige målgruppe i tale, og får skabt meningsfulde og langvarige samarbejder


Anne Mejdal


Bjarne Sørensen

Rådgiver i forretningsudvikling

Læs mere om Bjarne


Jeg bruger min brede ledelseserfaring med fokus på strategi, salg (analog og digital), samt målstyring til at hjælpe virksomhederne til ny vækst. 

Jeg har en omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde nationalt og internationalt. 

Desuden udnytter jeg min viden om samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder til gavn for virksomhederne og har udover civilingeniøruddannelsen gennemgået en lang række lederuddannelser.

-Bjarne Sørensen

Juri Wulff

Fullstack udvikler


Læs mere om Juri 


Jeg bidrager overordnet med sparring omkring softwareudvikling og forretningsstrategi.

 

Jeg er en velfunderet civilingeniør uddannet indenfor læringsteknologi og softwareudvikling. Siden 2010 har jeg arbejdet med webteknologier og har i den forbindelse været selvstændig freelancer og softwarekonsulent.

De seneste tre år har jeg været Lead developer i en FinTech startup. Som en del af Taksintos advisory board bidrager jeg med sparring på mange forskellige områder. Mere specifikt har jeg gennemgående viden om software- og webudvikling, web-teknologier og -standarder. Min viden spænder bredt i forbindelse med webudvikling herunder implementering af brugergrænseflader med Best Practice Usability & User Experience Design.

Udover mine tekniske kompetencer har jeg gennem årene, først som selvstændig med freelancekunder i årene mellem 2014-2019 frem til i dag, som nøglemedarbejder lige under direktionen, erhvervet mig viden omkring forretningsudvikling og strategier, der kan bruges til at bygge og drive forretning, hvor produkt eller service er software. Jeg mener, at det at udvikle god software utrolig meget handler om mennesker. Både udviklerne, som skaber systemerne, men i særdeleshed også brugerne, som benytter disse systemer. Jeg har erfaring som Scrum Master og facilitator i forbindelse med udviklingsprojekter.

Disse roller har styrket soft skills og vist, at jeg trives i krydsfeltet mellem teknik, forretning og mennesker.

-Juri Wulff


Samarbejdspartnere

Søren Pjengaard

Lektor ved UCN

Ekstern lektor ved SDU

Læs mere om Søren


Lektor ved læreruddannelsen i Ålborg ved University College Nordjylland (UCN) og ekstern lektor i universitetspædagogik ved Syddansk Universitet (SDU).

Søren er engageret i og nysgerrig overfor egne og andres dannelses-, lære- og undervisningsprocesser. Grundlæggende søger han mod situationer, hvor mennesker har mulighed for at lære om og af hinanden med blik for det, der forandrer og udvider menneskers perspektiv. Han er vidende om og vedvarende nysgerrig på, hvordan digitale medier kan hæmme og fremme lære- og dannelsesprocesser. Han har i hele sit aktive arbejdsliv været orienteret mod sammenhænge mellem læringsteori og didaktik. Han er særligt optaget af forskelle og ligheder mellem psykologiske læringsteorier og har skrevet bøger om bl.a. motivation, identitet, læring og dannelse. Søren var en central skikkelse i opbygningen af Refleksiv praksislæring hos UCN, og han tilbyder løbende Taksinto sparring og dialog om fx udvikling af Taksintos pædagogiske grundlag.

-Søren Pjengaard

Eivind Antonsen Segtnan

CEO, Founder & Owner ved Segtnan

Læs mere om Eivind


Doctor of medicine (MD), Eivind A. Segtnan, ph.d Network Diaschisis, har i de sidste 10 år arbejdet med udvikling af teknologi for derigennem bedre at forstå neuroners aktivitet i hjernen, samt arbejdet med udvikling og implementering af digitale IT-løsninger og systemer i sundhedssektoren.


Segtnan har også en baggrund som lærer og har investeret i en skole i Afrika. Han har et særligt engagement i at arbejde med både det rationelle og emotionelle, når det kommer til læring og udtaler: ”jeg kan bidrage med sparring og perspektiver på, hvordan undervisning og læring er mulig at udvikle og praktisere på en ny og revolutionerende måde, som Taksinto skaber mulighed for”.


Segtnan vil stå i spidsen for det nye Science Taksinto Team og tager del i et samarbejde om, hvordan implementeringsprojekter med Taksinto bidrager til forandring, og hvordan Taksinto formidler viden gennem kvantificerbare data og udtaler: ”Science Taksinto Teams ambition er at udvikle en platform, som gør det muligt at bruge og anvende data outcome på tværs af landegrænser, på tværs af kulturelle forskelle og på tværs af læringssystemer i en effektiv og målrettet produktion af uddannelsesvidenskab.


Således bliver Science Taksinto Team mission at udvikle et videnskabeligt datasystem, der ikke kun handler om implementering af EdTech, men også handler om at producere uddannelsesvidenskab.

-Eivind Antonsen Segtnan

NUKIGA

Non-Govermental Organization

Invester i Arktis

Læs mere NUKIGA

NUKIGA er en uafhængig NGO, der arbejder for at styrke, udvikle og fremme kulturlivet og iværksættermiljøet i det danske rigsfællesskab (Danmark, Grønland og Færøerne) med særligt fokus på Grønland.

NUKIGA fokuserer på to hovedområder:

ERHVERV: INVESTER I ARKTIS

NUKIGA arbejder for at facilitere, udvikle og motivere erfaringsudveksling og videndeling på tværs af det etablerede erhvervsliv, nystartede virksomheder og grønlandske studerende. På længere sigt vil vi inddrage resten af ​​den nordatlantiske region i dette arbejde.

Formålet er at styrke den grønlandske innovationskraft og øge vækstpotentialet, samt skabe et stærkt netværk på tværs af sektorer og brancher. Derved fokuseres på regionen som en investeringsmulighed.

NUKIGA arbejder for at:

  1. Støtte udviklingen af ​​nye virksomheder i Grønland
  2. Øge innovationskraften og netværk på tværs af målgruppen
  3. Sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og talent
  4. Facilitere øget adgang til og udveksling af relevant viden

NUKIGA deltager i konferencer og seminarer om dette vigtige emne. 

For eksempel på Arctic Circle Greenland Forum med en session med titlen: Developing entrepreneurship and attracting talent in the Arctic region.

Taksinto ApS

CVR 42 29 87 94

Adresse

Helgavej 26

5230 Odense M

Danmark

Phone

+45 2537 6900

Mail

info@taksinto.com


Copyright © Taksinto 2023