Innovative læringsdesign og datadrevet læringsteknologi

Vi har valgt at skabe forandring ved brug af innovative læringsdesign og datadrevet læringsteknologi

Læringsdesign kan betegnes som en generel betegnelse for ethvert design af en lære- eller uddannelsesproces. Datadrevet læringsteknologi er den kombinerede brug af computerhardware og software i en kobling med pædagogisk teori og didaktiske tilgang i praksis for at lette og fremme læring, der samtidig generer videnskabelig data og data der kan anvendes af ledelsen til strategiske og pædagogiske overvejelser om udvikling.

De innovative læringsdesign og anvendelse af vores datadrevet læringsteknologi, hviler på et holistisk læringssyn, refleksiv praksislæring og synlig læring med fokus på at fremme daglig formativ feedback


Vision

Bidrage til et paradigmeskifte i måden vi fordrer udviklingen af unge menneskers

talent og kompetencer i vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud

Formål

Kvalificere vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud og imødekomme mistrivsel, kedsomhed, fravær og frafald,

samt reducere køen af de mere end 55.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse

Mission

Kvalificere undervisningsdifferentiering i mødet med det hele menneske, hvor læring bliver mere meningsgivende og overskuelig på et databaseret og kvalificeret grundlag, og samtidig spare meget tid på dokumentation