Tekst på vej…


Vision

Bidrage til et paradigmeskifte i måden vi fordrer udviklingen af unge menneskers

talent og kompetencer i vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud

Formål

Kvalificere vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud og imødekomme mistrivsel, kedsomhed, fravær og frafald,

samt reducere køen af de mere end 55.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse

Mission

Kvalificere undervisningsdifferentiering i mødet med det hele menneske, hvor læring bliver mere meningsgivende og overskuelig på et databaseret og kvalificeret grundlag, og samtidig spare meget tid på dokumentation