Teamet

Nicolaz Nørholm

Founder & CEO

Læs mere om Nicolaz

Nicolaz Nørholm

Nicolaz har mere end 20 års erfaring som underviser, primært som musiklærer, på en af landets største produktionsskoler, og med mere end 20 års topplacering, når vi taler om elevers fremmøde og udslusningsprocent til uddannelse og job.

Af de mest relevante uddannelser, kan der nævnes en PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, herunder pædagogisk psykologi, PAS-konsulentuddannelse (pædagogisk analysesystem), grundlæggende vejledningspædagogik fra Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, samt kurser i interkulturel kompetence.

Nicolaz startede en Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign ved Institut for Læring og Kultur, Aalborg Universitet i februar 2021, med en forventning om at kvalificere sine kompetencer yderligere. På trods af, at første semester var både givende og spændende, og en uddannelse der stærkt kan anbefales, er uddannelsen sat på standby, for at gå all in i virksomheden.

Nicolaz er idémand, udvikler og ophavsmand til de didaktiske redskaber og rammer med læringsdelmål og stillasering, som man finder i TAKSINTO og vil fortsat tage del i opgaver omkring videreudvikling af TAKSINTO.

Klaus Pedersen

Co-founder & CIO

Læs mere om Klaus

Klaus Pedersen

Klaus er uddannet Web Developer og har med sine mange års erfaring inden for diverse webprogrammer og udviklingsprojekter, udviklet og programmeret IT løsninger, både som ansat og i egen virksomhed, for en længere række kunder og virksomheder.

Den digitale platform TAKSINTO, der tager afsæt i de respektive læringsdesigns, er udviklet og programmeret i et tæt samarbejde mellem Nicolaz Nørholm og Klaus Pedersen.

Klaus vil bidrage med teknisk support, samt videreudvikling af dataplatformen TAKSINTO, så den fortsat imødekommer nye ideer, ønsker og behov hos målgruppen.

Dr. Eivind Antonsen Segtnan

Leder af Segtnan Mobile app

Læs mere om Eivind

Eivind Antonsen Segtnan

Doctor of medicine (MD), Eivind A. Segtnan, ph.d Network Diaschisis, har i de sidste 10 år arbejdet med udvikling af teknologi for derigennem bedre at forstå neuroners aktivitet i hjernen, samt arbejdet med udvikling og implementering af digitale IT-løsninger og systemer i sundhedssektoren.


Dr. Segtnan har også en baggrund som lærer og har investeret i en skole i Afrika og et særligt engegemt i at arbejde med både det rationelle og emotionelle, når det kommer til læring og udtaler: ”jeg kan bidrage med sparring og perspektiver på, hvordan undervisning og læring er mulig at udvikle og praktisere på en ny og revolutionerende måde, som TAKSINTO skaber mulighed for”.


Dr. Segtnan vil stå i spidsen for det nye Science TAKSINTO Team og tager del i et samarbejde om, hvordan implementeringsprojekter med TAKSINTO bidrager til forandring og hvordan TAKSINTO formidler viden gennem kvantificerbare data og udtaler: ”Science TAKSINTO Teams ambition er at udvikle en platform, som gør det muligt at bruge og anvende data outcome, på tværs af landegrænser, på tværs af kulturelle forskelle, på tværs af læringssystemer, i en effektiv og målrettet produktion af uddannelsesvidenskab.


Således bliver Science TAKSINTO Team mission, at udvikle et videnskabeligt datasystem, der ikke kun handler om implementering af EdTech, men også handler om at producere uddannelsesvidenskab.

Caroline Hammerich

Marketingkonsulent

Læs mere om Caroline

Caroline Hammerich

Caroline er uddannet Multimediedesigner og har en professionsbachelor i Digital Konceptudvikling. Caroline har været med på rejsen siden midt 2021.


Caroline bidrager med viden om digitale platforme, herunder brugeroplevelse og designmæssige virkemidler. Derudover bidrager hun med kompetencer

og opgaver inden forr design, branding, markedsføring og kommunikation, samt kreativitet og innovation.


Caroline har flere års erfaring indenfor grundskolens udskoling, hvor hun har været ansat hhv. som lærervikar og mentor. Med sine kompetencer inden for både digitale koncepter og børne/unge-området, har Caroline også til opgave at introducere brugere i anvendelse af TAKSINTO’s funktionalitet og imødekomme brugerens forudsætninger og behov.


Advisory Board


Lea Lund

Ph.d. i uddannelsesforskning

Læs mere om Lea

Lea Lund:

“Jeg er drevet af at understøtte den gode feedback mellem lærer og elev, og derfor har jeg sagt ja til at rådgive TAKSINTO i udviklingen af deres digitale kompetenceudviklingsplatform og forretningsudvikling i områderne, læring, didaktik og pædagogik i forhold til unge i uddannelsessystemet.


Jeg bidrager til opnåelse af målsætning ift. forretningsudvikling – mine erfaringer og kompetencer bidrager væsentligt til fakta baserede beslutningsgrundlag for prioriteringer.


Med afsæt i faglig viden om læring og undervisningsudvikling understøtter jeg CEOs valg og fravalg ved strategiske overvejelser.


Jeg yder værdifulde bidrag til beslutningsprocesserne i forhold til rådgivning vedr. forretningsudviklingen, der henholder sig til viden indenfor felterne fag og læreplaner, pædagogik, undervisning, dannelse, læring og trivsel.


Jeg har et analytisk blik på kerneopgaven og brænder for udviklingen af innovative løsninger, og jeg indgår konstruktivt i dialoger om ressourcer og prioriteringer via mit kendskab til uddannelsesverdenens vilkår.”

Bjarne Sørensen

Forretningsudvikler

Læs mere om Bjarne

Bjarne Sørensen

“Jeg bruger min brede ledelseserfaring med fokus på strategi, salg (analog og digital) samt målstyring til at hjælpe virksomhederne til ny vækst. 

Jeg har en omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde nationalt og internationalt. 

Desuden udnytter jeg min viden om samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder til gavn for virksomhederne. 

Jeg har udover civilingeniøruddannelsen gennemgået en lang række lederuddannelser”.

Nauja Lynge

Forfatter og foredragsholder

Læs mere om Nauja

Nauja Lynge

Forfatter, foredragsholder og førstehjælper på manuskridter og tekster.

Info på vej


Juri Wulff 
Full-stack udvikler og 
løsning/applikationsarkitekt
Læs mere om Juri

Juri Wulff


Juri Wulff vil særlig bidrage med sparring omkring softwareudvikling og forretningsstrategi.

 

“Velfunderet civilingeniør uddannet indenfor læringsteknologi og softwareudvikling. Har siden 2010 arbejdet med webteknologier og i den forbindelse været selvstændig freelancer og softwarekonsulent. Har i de seneste tre år været Lead developer i en fintech startup. Som del af TAKSINTO’s advisory board bidrager jeg med sparring på mange forskellige områder. Mere specifikt har jeg gennemgående viden om software- og webudvikling, web- teknologier og standarder. Min viden spænder bredt i forbindelse med webudvikling herunder implementering af brugergrænseflader med best practice usability og user experience design. Udover mine tekniske kompetencer har jeg over årene, først som selvstændig med freelancekunder i årene mellem 2014-2019 og idag som nøglemedarbejder lige under direktionen, erhvervet mig viden omkring forretningsudvikling og strategier, der kan bruges til at bygge og drive forretning hvor produkt eller service er software. At udvikle god software handler utrolig meget om mennesker. Både udviklerne som skaber systemerne, men særdeles også brugerne som benytter disse systemer. Jeg har erfaring som Scrum master og facilitator i forbindelse med udviklingsprojekter. Disse roller har styrket mine soft skills og vist, at jeg trives i krydsfeltet mellem teknik, forretning og mennesker”.


Konsulenter


Carsten K. Christiansen

Udviklings- og læringskonsulent

Matematik

Læs mere om Carsten

Carsten Kofoed Christiansen

Pædagog og læreruddannet, samt en PD i specielpædagogik og miljøterapi.  

Carsten har gennemført en uddannelse i Synlig Læring ved Slagelse Kommune og har efterfølgende arbejdet som coach indenfor synlig læring i folkeskolen. Carsten har mere end 20 års erfaring som pædagog og lærer, og har arbejdet i grundskolen med elever fra 0. til 9. klasse og herunder i specielskoleklasser.

Carsten vil særligt indgå i samarbejde som konsulent ved udvikling og implementering af TAKSINTO rettet matematik. 

Pia Robertson

Udviklings- og læringskonsulent

Dansk

Læs mere om Pia

Pia Robertson

Læreruddannet med linjefag i dansk og en videreuddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi og som inklusionsvejleder. 

Pia har mere end 20 års erfaring som lærer. Har undervist i de fleste af grundskolens fag fra 1. til 9. klasse og har mere end 10 års erfaring indenfor specialområdet.  

Pia vil særlig arbejde som konsulent med udvikling og implementering af TAKSINTO rettet dansk. 

Bitten K. Hold

Udviklings- og læringskonsulent

Dansk

Læs mere om Bitten

Bitten K. Hold

Læreruddannet med linjefag i engelsk, billedkunst, samfundsfag og dansk. Bitten har interkulturel erfaring fra mange år i udlandet. Har arbejdet med finansielle databaser og kundeservice i virksomheder i England. Er, blandt andet, uddannet markedsføringsøkonom og har en bachelor i politik og økonomi. Har undervist i flere af grundskolens fag fra 0. til 9. klasse.

Bitten vil særlig arbejde som konsulent med udvikling og implementering af og TAKSINTO rettet dansk. 

Nikolaj Peter Weile

Udviklings- og læringskonsulent

Matematik og PASE

Læs mere om Nikolaj

Nikolaj Peter Weile

Læreruddannet med linjefagene matematik, idræt og specialpædagogik, og har skrevet bachelor om inklusion og motivation i idrætsundervisningen. Afsluttet en PD i fagdidaktik og klasseledelse i sommeren 2017. Nikolaj er optaget af den inkluderende og anerkendende undervisning, og tror på, at læring finder sted gennem gode relationer. Nikolaj har øje for det ”kantede” og god til at spotte pædagogiske udfordringer. 

Nikolaj vil særlig arbejde som konsulent med implementering af læringsdesigns og TAKSINTO rettet matematik. 

Sidsel M. T. Nordbo

Udviklings- og læringskonsulent

DSA

Læs mere om Sidsel

Sidsel Møller Talutis Nordbo

Cand. mag. i nordisk litteratur & sprog samt historie, 2006. Master i Dansk som andetsprog, 2013. Beskikket censor ved statsborgerskabsprøven samt Prøve i Dansk 2, 2014-2019. 

Sidsel har undervist i folkeskolen, i et fængsel, på sprogskoler samt FGU, og har gennem årene beskæftiget sig med læringsprocesser på mange forskellige niveauer. Hun har særligt indblik i undervisning af tosprogede og deres sprogtilegnelse.

Sidsel vil særligt arbejde som konsulent med implementering af TAKSINTO rettet DSA. 

Copyright © TAKSINTO

Mail: nn@taksinto.com

Phone: +45 2537 6900

CVR 42 29 87 94