Konsulentvirksomheden Taksinto

Teamet

Nicolaz Nørholm

CEO, Founder & Owner

Læs mere om Nicolaz

Udover min rolle og funktion som CEO er jeg ophavsmand til Taksinto.

Udviklingen af Taksinto tager afsæt i mine mange års optagethed af at udvikle redskaber og processer, der kan fremme mødet med det hele menneske og udvikling af elevens personlige og sociale kompetencer.

Udviklingen tager også afsæt i mere end 20 års undervisningserfaring, primært som musiklærer, hvor jeg har været med til at udvikle skole-trætte unge til et liv videre i uddannelse og job.

 

Af de mest relevante uddannelser byder jeg ind med en PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, herunder Pædagogisk psykologi, PAS-konsulentuddannelse (pædagogisk analysesystem), Grundlæggende vejledningspædagogik ved Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, samt kurser i interkulturel kompetence.

Jeg startede en Master i læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign ved Aalborg Universitet i februar 2021.

På trods af, at første semester både var givende og spændende, og en uddannelse, der stærkt kan anbefales, er uddannelsen sat på standby, for at gå all in i virksomheden

 

Det er både med en ubeskrivelig glæde og stolthed, at jeg ser frem til denne Taksinto-rejse og være med til at videreudvikle virksomhed og produkt og ikke mindst gøre en forskel i et fælles givende samarbejde med vores kunder og stærke team, partnere og samarbejdspartnere.

 

-Nicolaz Nørholm

Klaus Pedersen

Full-stack developer & Co-Owner

Læs mere om Klaus


Jeg er uddannet Web Developer og byder ind med mange års erfaring indenfor diverse webprogrammer og udviklingsprojekter, hvor jeg har udviklet og programmeret IT-løsninger, både som ansat og i egen virksomhed, for en længere række kunder og virksomheder.

Taksinto er programmeret i et tæt samarbejde med Nicolaz Nørholm, som ophavsmand til tilgang, metode og redskaberne, som har dannet ramme om det programmeringsarbejde i den SaaS-løsning, vi tilbyder.

I min rolle som CTO (Teknologichef) har jeg ansvar for drift at platformen, herunder programmering, teknisk support og videreudvikling af Taksinto som SaaS-løsning, så vi fortsat imødekommer nye ideer, ønsker og behov hos målgruppen.

-Klaus Pedersen

Lasse Hougaard

Projektleder og Implementeringskonsulent

   Læs mere om Lasse  

Jeg er uddannet lærer med speciale i musikalsk dannelse og har hovedsageligt undervist i matematik, musik, engelsk og dansk på grundskoler, efterskoler, højskoler og FGU i mere end 17 år. Jeg har efteruddannet mig indenfor projektledelse, kommunikation, systemudvikling og dysleksi. 


Min primære funktion er projektleder og implementeringskonsulent ved forankring af vores læringslog til almene fag målrettet matematik, dansk og engelsk. Derudover har jeg til opgave at koordinere implementering af vores læringslog til seksualundervisning i samarbejde med sexolog, Nanna Munch.

-Lasse HougaardUdviklingskonsulenter

Pia Robertson

Dansk

Læs mere om Pia

Jeg er læreruddannet med linjefag i dansk og en videreuddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi og som inklusionsvejleder. 

Jeg har mere end 20 års erfaring som lærer og har undervist i de fleste af grundskolens fag fra 1. til 9. klasse og har mere end 10 års erfaring indenfor specialområdet.  

Bitten K. Hold

Dansk

Læs mere om Bitten

Jeg er læreruddannet med linjefag i engelsk, billedkunst, samfundsfag og dansk. Jeg har interkulturel erfaring fra mange år i udlandet. Derudover har jeg arbejdet med finansielle databaser og kundeservice i virksomheder i England. Jeg er blandt andet uddannet markedsføringsøkonom og har en bachelor i politik og økonomi. Jeg har undervist i flere af grundskolens fag fra 0. til 9. klasse.

Nikolaj Peter Weile

Matematik og PASE

Læs mere om Nikolaj

Jeg er læreruddannet med linjefagene matematik, idræt og specialpædagogik, og har skrevet bachelor om inklusion og motivation i idrætsundervisningen. Jeg afsluttede en PD i fagdidaktik og klasseledelse i sommeren 2017. Jeg er optaget af den inkluderende og anerkendende undervisning, og tror på, at læring finder sted gennem gode relationer. Jeg har øje for det ”kantede” og er god til at spotte pædagogiske udfordringer. 

Sidsel M. T. Nordbo

DSA

Læs mere om Sidsel


Jeg byder ind med en cand. mag. i nordisk litteratur & sprog samt historie, 2006, samt en Master i Dansk som andetsprog, 2013. Jeg har erfaring som beskikket censor ved statsborgerskabsprøven, samt prøve i Dansk 2, 2014-2019. 

Jeg har undervist i folkeskolen, i et fængsel, på sprogskoler, samt ved FGU, og har gennem årene beskæftiget mig med læringsprocesser på mange forskellige niveauer. Jeg har særligt indblik i undervisning af tosprogede og deres sprogtilegnelse.

Nanna Munch

Seksualundervisning

Læs mere om Nanna


Jeg er uddannet og certificeret parterapeut og sexolog på sexologiskolen Fox og har specialiseret mig i didaktisk sexologi. Jeg har derudover en baggrund som uddannet pædagog med diplommodul i pædagogisk læreproces i klasserumsledelse. Jeg byder ind med 7 års erfaring i folkeskolen, både som skolepædagog og underviser. Jeg har egen virksomhed, hvor jeg tilbyder seksualundervisning for alle aldersgrupper rundt i Danmark, samt oplæg og foredrag for fag- og privatpersoner. Jeg har fingrene nede i jorden, hvad angår de unge mennesker og har viden om, hvad de unge har behov for rent psykologisk og fysiologisk indenfor området Sundhed, Seksualitet og Familiekundskab (SSF). Jeg har samtidig viden om og føling med, hvad de unge føler, tænker og ønsker i deres SSF-undervisning. Mit faglige hjerte brænder for at give de unge den bedste seksualundervisning, de kan få med fokus på det hele menneske, og hvor den enkelte elev er i livet.

Advisory Board


Christian Frydenlund

Advokat

Læs mere om Christian


Jeg er advokat og partner hos BACH Advokater, og jeg har takket ”ja” til at sidde i Taksintos Advisory Board, fordi jeg tror på Taksintos mission og produkt, og fordi jeg mener, at min erfaring og mine kompetencer kan bruges til at hjælpe Taksinto godt på vej.  

Jeg har været certificeret som IT-advokat af Danske IT-Advokater siden 2020, og jeg rådgiver primært klienter i teknologirelaterede sager, hvor min høje grad af specialisering i krydsfeltet mellem IT- og immaterialret virkelig kommer til sin ret.


Jeg har omfattende erfaring med at udarbejde, revidere og forhandle IT-udviklingsaftaler og licensaftaler, herunder bl.a. software, SaaS- og cloudlicensaftaler, af varierende kompleksitet og ofte med grænseoverskridende elementer for internationale såvel som danske klienter, særligt indenfor sektorerne robotteknologi og industriel automatisering, FinTech, fritid, medier og underholdning.

-Christian Frydenlund

Anne Majdal

Forretningsudvikler

Læs mere om Anne


Jeg er strategisk rådgiver og forretningsudvikler og arbejder blandt andet med at rådgive virksomheder omkring deres kommunikation, marketing og salg. Jeg har mange års erfaring fra medie- og reklamebranchen, hvor jeg både har været kommerciel direktør og chef for digital forretningsudvikling.

 

Jeg bidrager med at kunne bruge mit kommercielle mindset og mange års erfaring fra primært større virksomheder, hvor salg og markedsføring var mit primære ansvarsområde. Jeg har en masse erfaring med, hvordan man opbygger en salgsorganisation, og ved også, hvor vigtigt det er, at både marketing og kommunikation spiller sammen, og er fuldstændig afgørende faktorer for, at en virksomhed får den rigtige målgruppe i tale, og får skabt meningsfulde og langvarige samarbejder


Anne Mejdal

Lea Lund

Ph.d. i uddannelsesforskning

Læs mere om Lea


Jeg er drevet af at understøtte den gode feedback mellem lærer og elev, og derfor har jeg sagt ja til at rådgive i udviklingen af Taksinto som produkt og forretningsudvikling i områderne læring, didaktik og pædagogik i forhold til unge i uddannelsessystemet.


Jeg bidrager til opnåelse af målsætning ift. forretningsudvikling, hvor erfaringer og kompetencer bidrager væsentligt til faktabaserede beslutningsgrundlag for prioriteringer.


Med afsæt i faglig viden om læring og undervisningsudvikling understøtter jeg CEOs valg og fravalg ved strategiske overvejelser.


Jeg yder værdifulde bidrag til beslutningsprocesserne i forhold til rådgivning vedr. forretningsudviklingen, der henholder sig til viden indenfor felterne fag- og læreplaner, pædagogik, undervisning, dannelse, læring og trivsel.


Jeg har et analytisk blik på kerneopgaven, brænder for udviklingen af innovative løsninger og indgår konstruktivt i dialoger om ressourcer og prioriteringer via mit kendskab til uddannelsesverdenens vilkår.

-Lea Lund

Bjarne Sørensen

Rådgiver i forretningsudvikling

Læs mere om Bjarne


Jeg bruger min brede ledelseserfaring med fokus på strategi, salg (analog og digital), samt målstyring til at hjælpe virksomhederne til ny vækst. 

Jeg har en omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde nationalt og internationalt. 

Desuden udnytter jeg min viden om samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder til gavn for virksomhederne og har udover civilingeniøruddannelsen gennemgået en lang række lederuddannelser.

-Bjarne Sørensen

Juri Wulff

Fullstack udvikler


Læs mere om Juri 


Jeg bidrager overordnet med sparring omkring softwareudvikling og forretningsstrategi.

 

Jeg er en velfunderet civilingeniør uddannet indenfor læringsteknologi og softwareudvikling. Siden 2010 har jeg arbejdet med webteknologier og har i den forbindelse været selvstændig freelancer og softwarekonsulent.

De seneste tre år har jeg været Lead developer i en FinTech startup. Som en del af Taksintos advisory board bidrager jeg med sparring på mange forskellige områder. Mere specifikt har jeg gennemgående viden om software- og webudvikling, web-teknologier og -standarder. Min viden spænder bredt i forbindelse med webudvikling herunder implementering af brugergrænseflader med Best Practice Usability & User Experience Design.

Udover mine tekniske kompetencer har jeg gennem årene, først som selvstændig med freelancekunder i årene mellem 2014-2019 frem til i dag, som nøglemedarbejder lige under direktionen, erhvervet mig viden omkring forretningsudvikling og strategier, der kan bruges til at bygge og drive forretning, hvor produkt eller service er software. Jeg mener, at det at udvikle god software utrolig meget handler om mennesker. Både udviklerne, som skaber systemerne, men i særdeleshed også brugerne, som benytter disse systemer. Jeg har erfaring som Scrum Master og facilitator i forbindelse med udviklingsprojekter.

Disse roller har styrket soft skills og vist, at jeg trives i krydsfeltet mellem teknik, forretning og mennesker.

-Juri Wulff


Samarbejdspartnere

Søren Pjengaard

Lektor ved UCN

Ekstern lektor ved SDU

Læs mere om Søren


Lektor ved læreruddannelsen i Ålborg ved University College Nordjylland (UCN) og ekstern lektor i universitetspædagogik ved Syddansk Universitet (SDU).

Søren er engageret i og nysgerrig overfor egne og andres dannelses-, lære- og undervisningsprocesser. Grundlæggende søger han mod situationer, hvor mennesker har mulighed for at lære om og af hinanden med blik for det, der forandrer og udvider menneskers perspektiv. Han er vidende om og vedvarende nysgerrig på, hvordan digitale medier kan hæmme og fremme lære- og dannelsesprocesser. Han har i hele sit aktive arbejdsliv været orienteret mod sammenhænge mellem læringsteori og didaktik. Han er særligt optaget af forskelle og ligheder mellem psykologiske læringsteorier og har skrevet bøger om bl.a. motivation, identitet, læring og dannelse. Søren var en central skikkelse i opbygningen af Refleksiv praksislæring hos UCN, og han tilbyder løbende Taksinto sparring og dialog om fx udvikling af Taksintos pædagogiske grundlag.

-Søren Pjengaard

Eivind Antonsen Segtnan

CEO, Founder & Owner ved Segtnan

Læs mere om Eivind


Doctor of medicine (MD), Eivind A. Segtnan, ph.d Network Diaschisis, har i de sidste 10 år arbejdet med udvikling af teknologi for derigennem bedre at forstå neuroners aktivitet i hjernen, samt arbejdet med udvikling og implementering af digitale IT-løsninger og systemer i sundhedssektoren.


Segtnan har også en baggrund som lærer og har investeret i en skole i Afrika. Han har et særligt engagement i at arbejde med både det rationelle og emotionelle, når det kommer til læring og udtaler: ”jeg kan bidrage med sparring og perspektiver på, hvordan undervisning og læring er mulig at udvikle og praktisere på en ny og revolutionerende måde, som Taksinto skaber mulighed for”.


Segtnan vil stå i spidsen for det nye Science Taksinto Team og tager del i et samarbejde om, hvordan implementeringsprojekter med Taksinto bidrager til forandring, og hvordan Taksinto formidler viden gennem kvantificerbare data og udtaler: ”Science Taksinto Teams ambition er at udvikle en platform, som gør det muligt at bruge og anvende data outcome på tværs af landegrænser, på tværs af kulturelle forskelle og på tværs af læringssystemer i en effektiv og målrettet produktion af uddannelsesvidenskab.


Således bliver Science Taksinto Team mission at udvikle et videnskabeligt datasystem, der ikke kun handler om implementering af EdTech, men også handler om at producere uddannelsesvidenskab.

-Eivind Antonsen Segtnan

Storyteller

Produktionsselskab

Film & Billeder

Læs mere Storyteller


Vi er meget stolte af og glade for, at Storyteller er indgået en samarbejdsaftale.

Anders vil med sin mangeårige erfaring og kompetencer indenfor film og billedproduktion og top-professionelt udstyr bidrage til, at vores film og billeder i Taksinto bliver af bedste kvalitet. Derudover vil der også snart kunne ses film på site og SoMe, der illustrerer, hvordan Taksinto gør en forskel.

Christina er behjælpelig med fondssøgning og netværk.

-Anders Wiuff

NUKIGA

Non-Govermental Organization

Invester i Arktis

Læs mere NUKIGA

NUKIGA er en uafhængig NGO, der arbejder for at styrke, udvikle og fremme kulturlivet og iværksættermiljøet i det danske rigsfællesskab (Danmark, Grønland og Færøerne) med særligt fokus på Grønland.

NUKIGA fokuserer på to hovedområder:

ERHVERV: INVESTER I ARKTIS

NUKIGA arbejder for at facilitere, udvikle og motivere erfaringsudveksling og videndeling på tværs af det etablerede erhvervsliv, nystartede virksomheder og grønlandske studerende. På længere sigt vil vi inddrage resten af ​​den nordatlantiske region i dette arbejde.

Formålet er at styrke den grønlandske innovationskraft og øge vækstpotentialet, samt skabe et stærkt netværk på tværs af sektorer og brancher. Derved fokuseres på regionen som en investeringsmulighed.

NUKIGA arbejder for at:

  1. Støtte udviklingen af ​​nye virksomheder i Grønland
  2. Øge innovationskraften og netværk på tværs af målgruppen
  3. Sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og talent
  4. Facilitere øget adgang til og udveksling af relevant viden

NUKIGA deltager i konferencer og seminarer om dette vigtige emne. 

For eksempel på Arctic Circle Greenland Forum med en session med titlen: Developing entrepreneurship and attracting talent in the Arctic region.

Taksinto ApS

CVR 42 29 87 94

Adresse

Helgavej 26

5230 Odense M

Danmark

Phone

+45 2537 6900

Mail

info@taksinto.com


Copyright © Taksinto 2023