EdTech virksomhed og Konsulenthus

Vi udvikler undervisningsteknologi og designer lærerprocesser

– og tager ansvar for implementeringsproces og forankring

Teamet


Nicolaz Nørholm

Stifter og CEO

Caroline Hammerich

PR- og Marketingansvarlig

Klaus Pedersen

Medejer og Teknisk chef


Advisory Board


Lea Lund

Ph.d. i uddannelsesforskning

Bjarne Sørensen

Forretningsudvikler

Jacob Landtved

Konsulent inden for

sport, uddannelse og trivsel

Thomas Gerstrøm

Ledelseskonsulent


Konsulenter


Carsten Kofoed Christiansen

Udviklings- og læringskonsulent

Matematik

Pia Robertson

Udviklings- og læringskonsulent

Dansk

Bitten K. Hold

Udviklings- og læringskonsulent

Dansk

Nikolaj Peter Weile

Udviklings- og læringskonsulent

Matematik og PASE

Sidsel Møller Talutis Nordbo

Udviklings- og læringskonsulent

DSA (dansk som andetsprog)Vision

Bidrage til et paradigmeskifte i måden vi fordrer udviklingen af unge menneskers

talent og kompetencer i vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud


Formål

Kvalificere vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud og imødekomme mistrivsel, kedsomhed, fravær og frafald,

samt reducere køen af de mere end 55.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse


Mission

Kvalificere undervisningsdifferentiering i mødet med det hele menneske, hvor læring bliver mere meningsgivende og overskuelig

på et databaseret og kvalificeret grundlag, og samtidig spare meget tid på dokumentation

Nicolaz Nørholm

Nicolaz har mere end 20 års erfaring som underviser, primært som musiklærer, på en af landets største produktionsskoler, og med mere end 20 års topplacering, når vi taler om elevers fremmøde og udslusningsprocent til uddannelse og job.

Af de mest relevante uddannelser, kan der nævnes en PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, herunder pædagogisk psykologi, PAS-konsulentuddannelse (pædagogisk analysesystem), grundlæggende vejledningspædagogik fra Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, samt kurser i interkulturel kompetence.

Nicolaz startede en Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign ved Institut for Læring og Kultur, Aalborg Universitet i februar 2021, med en forventning om at kvalificere sine kompetencer yderligere. På trods af, at første semester var både givende og spændende, og en uddannelse der stærkt kan anbefales, er uddannelsen sat på standby, for at gå all in i virksomheden.

Nicolaz er idémand, udvikler og ophavsmand til de didaktiske redskaber og rammer med læringsdelmål og stillasering, som man finder i TAKSINTO og vil fortsat tage del i opgaver omkring videreudvikling af TAKSINTO.

Caroline Hammerich

Caroline er uddannet Multimediedesigner og har en professionsbachelor i Digital Konceptudvikling. Caroline har været med på rejsen siden midt 2021, hvor hun bl.a. har været i virksomhedspraktik. Vi har været så heldige, for alvor at kunne byde hende velkommen som fastansat fra 1. januar 2022.

Caroline bidrager med viden om digitale platforme, herunder brugeroplevelse og designmæssige virkemidler. Derudover bidrager hun med kompetencer og opgaver inden for projektkoordinering, design, branding, markedsføring og kommunikation, samt kreativitet og innovation.

Caroline har flere års erfaring indenfor grundskolens udskoling, hvor hun har været ansat hhv. som lærervikar og mentor. Med sine kompetencer inden for både digitale koncepter og børne/unge-området, har Caroline også til opgave at introducere brugere i anvendelse af TAKSINTO's funktionalitet og imødekomme brugerens forudsætninger og behov.

Klaus Pedersen

Klaus er uddannet Web Developer og har med sine mange års erfaring inden for diverse webprogrammer og udviklingsprojekter, udviklet og programmeret IT løsninger, både som ansat og i egen virksomhed, for en længere række kunder og virksomheder.

Den digitale platform TAKSINTO, der tager afsæt i de respektive læringsdesigns, er udviklet og programmeret i et tæt samarbejde mellem Nicolaz Nørholm og Klaus Pedersen.

Klaus vil bidrage med teknisk support, samt videreudvikling af dataplatformen TAKSINTO, så den fortsat imødekommer nye ideer, ønsker og behov hos målgruppen.

Lea Lund udtaler:

"Jeg er drevet af at understøtte den gode feedback mellem lærer og elev, og derfor har jeg sagt ja til at rådgive TAKSINTO i udviklingen af deres digitale kompetenceudviklingsplatform og forretningsudvikling i områderne, læring, didaktik og pædagogik i forhold til unge i uddannelsessystemet.


Jeg bidrager til opnåelse af målsætning ift. forretningsudvikling – mine erfaringer og kompetencer bidrager væsentligt til fakta baserede beslutningsgrundlag for prioriteringer.


Med afsæt i faglig viden om læring og undervisningsudvikling understøtter jeg CEOs valg og fravalg ved strategiske overvejelser.


Jeg yder værdifulde bidrag til beslutningsprocesserne i forhold til rådgivning vedr. forretningsudviklingen, der henholder sig til viden indenfor felterne fag og læreplaner, pædagogik, undervisning, dannelse, læring og trivsel.


Jeg har et analytisk blik på kerneopgaven og brænder for udviklingen af innovative løsninger, og jeg indgår konstruktivt i dialoger om ressourcer og prioriteringer via mit kendskab til uddannelsesverdenens vilkår. "

Bjarne Sørensen

Tekst på vej…

Jacob Landtved

Tekst på vej….

Thomas Gerstrøm

Thomas Gerstrøm ejer virksomheden CO-CREATE, er cand. mag. pæd., HD-O og læreruddannet. Thomas har i flere år samarbejdet med diverse UC' er, som ledelseskonsulent for eftervidereuddannelsen i Ledelse og Erhvervspædagogik, samt undervist på læreruddannelsen.

Han har tidligere været forstander, skoleleder og skolelærer.

Thomas har fulgt udviklingen af TAKSINTO tæt og bidrager særligt med sparring rettet ledere ved implementering af TAKSINTO.

Carsten Kofoed Christiansen

Pædagog og læreruddannet, samt en PD i specielpædagogik og miljøterapi.  

Carsten har gennemført en uddannelse i Synlig Læring ved Slagelse Kommune og har efterfølgende arbejdet som coach indenfor synlig læring i folkeskolen. Carsten har mere end 20 års erfaring som pædagog og lærer, og har arbejdet i grundskolen med elever fra 0. til 9. klasse og herunder i specielskoleklasser.

Carsten vil særligt indgå i samarbejde som konsulent ved udvikling og implementering af TAKSINTO rettet matematik. 

Pia Robertson

Læreruddannet med linjefag i dansk og en videreuddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi og som inklusionsvejleder. 

Pia har mere end 20 års erfaring som lærer. Har undervist i de fleste af grundskolens fag fra 1. til 9. klasse og har mere end 10 års erfaring indenfor specialområdet.  

Pia vil særlig arbejde som konsulent med udvikling og implementering af TAKSINTO rettet dansk. 

Bitten K. Hold

Læreruddannet med linjefag i engelsk, billedkunst, samfundsfag og dansk. Bitten har interkulturel erfaring fra mange år i udlandet. Har arbejdet med finansielle databaser og kundeservice i virksomheder i England. Er, blandt andet, uddannet markedsføringsøkonom og har en bachelor i politik og økonomi. Har undervist i flere af grundskolens fag fra 0. til 9. klasse.

Bitten vil særlig arbejde som konsulent med udvikling og implementering af og TAKSINTO rettet dansk. 

Nikolaj Peter Weile

Læreruddannet med linjefagene matematik, idræt og specialpædagogik, og har skrevet bachelor om inklusion og motivation i idrætsundervisningen. Afsluttet en PD i fagdidaktik og klasseledelse i sommeren 2017. Nikolaj er optaget af den inkluderende og anerkendende undervisning, og tror på, at læring finder sted gennem gode relationer. Nikolaj har øje for det ”kantede” og god til at spotte pædagogiske udfordringer. 

Nikolaj vil særlig arbejde som konsulent med implementering af læringsdesigns og TAKSINTO rettet matematik. 

Sidsel Møller Talutis Nordbo

Cand. mag. i nordisk litteratur & sprog samt historie, 2006. Master i Dansk som andetsprog, 2013. Beskikket censor ved statsborgerskabsprøven samt Prøve i Dansk 2, 2014-2019. 

Sidsel har undervist i folkeskolen, i et fængsel, på sprogskoler samt FGU, og har gennem årene beskæftiget sig med læringsprocesser på mange forskellige niveauer. Hun har særligt indblik i undervisning af tosprogede og deres sprogtilegnelse.

Sidsel vil særligt arbejde som konsulent med implementering af TAKSINTO rettet DSA.