Priser

Her kan I vælge den pakke, der passer til jeres behov

Basispakke

  • Redskab til personlig og social udvikling
  • Komplet implementeringsproces

41 øre om dagen pr. elev + implementering


Basispakke +

  • Redskab til personlig og social udvikling
  • Komplet implementeringsproces
  • Læringslog


Custom-pakke

  • Redskab til personlig og social udvikling
  • Komplet implementeringsproces
  • Custom design af læringslog

Nyhed

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Nu tilbyder vi også en læringslog til Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)

Gratis i 10 måneder ved køb af Basispakke +

Pris afhænger af antal årselever, der skal anvende Taksinto

Pris for den løbende licensbetaling er baseret på det faktiske antal årselever, som er indskrevet ved start, og som skal anvende Taksinto. Fakturering af Licensafgiften reguleres ved skoleårets afslutning på baggrund af det faktiske antal årselever.

Pris for implementering er et engangsgebyr, der dækker over udgifter til teknisk systemtilslutning og komplet implementeringsproces.

Med Taksinto følger en licensaftale og databehandleraftale, der er udarbejdet i samarbejdet med Bach Advokater, København.