thin

Innovative læringsdesign og datadrevet læringsteknologi

En EdTech SaaS løsning der fremmer læring, trivsel, fremmøde og sparer kostbar tid

TAKSINTO hviler på eksistentiel pædagogik og synlig læring og understøtter anvendelsesorienteret og eksperimenterende undervisning, og praksislæring, og fremmer kollaborative læreprocesser og daglig formativ feedback.

Herunder styrker vi viden om elevens personlige og sociale styrker og potentiale og læringsniveau, der fremmer forudsætninger for at skabe fælles givende elev-lærer relationener, som afgørende for trivsel og læring.

I systemet får man digitale styringsredskaber, vurderingsredskaber, feedbackredskaber og læringsværktøjer, som er nemme af anvende, der med design og en multimodalitet skaber overblik, som fremmer motivation og mening med læring, og sparer kostbar tid på vurdering af den enkelte elevs læring, dokumentation og vejledning.

Elever og lærere (primære brugere) Ledere & vejleder (sekundære brugere)

Synliggøre personlige og sociale styrker og potentiale til nytteværdi i undervisning

Med TAKSINTO gør vi det muligt at kvalificere vurdering og synliggørelse af personlige og sociale styrker og potentiale med eleven som medspiller

til nytteværdig i undervisning, der giver mening for både elever og lærere, og fremmer relation, motivation, læring og trivsel

Fremmer læring og udvikling af

i dansk og matematik 7-10 klasse, D- og C-niveau

Vi skaber vi overblik over indhold, mål, læreproces, og læring og skaber helt nye muligheder for at imødekomme den enkelte elevs faglige standpunkt og bringer undervisningsdifferentiering til nye højder, og samtidig sparer kostbar tid på vurdering, dokumentation og vejledning

Fremmer læring erhvervsuddannelsernes grundforløb frem til 1. Hovedforløb

Vi skaber vi overblik over indhold, mål, læreproces, og læring og skaber helt nye muligheder for at imødekomme den enkelte elevs faglige standpunkt og bringer undervisningsdifferentiering til nye højder, og samtidig sparer kostbar tid på vurdering, dokumentation og vejledning

Sparer kostbar tid på vurdering af læring, dokumentation og vejledning

Kvalificerer datagrundlag og kompetenceprofil til anvendelse i både undervisning og vejledning, herunder kvalificere praktik, uddannelses- og jobsøgning, og til nytteværdi for eleven, praktikværter og/eller elevansvarlige på lærepladser, og mulighed for at dokumentere og følge progression


Kvalificeret datagrundlag til nytteværdi ved databaseret ledelse

Vision

Bidrage til et paradigmeskifte i måden vi fordrer udviklingen af unge menneskers

talent og kompetencer i vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud

Formål

Imødekomme udfordringer i vores skole- og ungdomsuddannelser med stigende mistrivsel, kedsomhed og fravær hos elever og øget stress hos lærere og ledere, samt reducere køen af de mere end 55.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse

Mission

Bringe undervisningsdifferentiering til nye højder og fremme motivation, trivsel og læring,

herunder kvalificere vurdering af læring og datagrundlag, og spare tid på dokumentation

– i et elevperspektiv

– nemt og hurtigt overblik over udviklingsniveau, som afsæt for undervisning og læring

– nemt og hurtigt overblik over læreproces, som afsæt for daglig formativ feedback

– nemt og hurtigt overblik over læringsproces, der styrker motivation og valg af de næste bedste skridt

– nemt og hurtigt overblik over læringsprogression, som afsæt for feedback og vejledning.

– nemt og hurtigt overblik over, hvilke personlige og sociale kompetencer der arbejdes med ud fra konkrete læringsdelmål fra den enkelte elevs hverdag og praksis

– nemt og hurtigt overblik over progression af personlige og sociale kompetencer, med afsæt i konkrete læringsmål fra hverdag og praksis

– i et lærerperspektiv

– nemt og hurtigt overblik over elevens kompetencer, som afsæt for undervisning og læring.

– nemt og hurtigt overblik over elevens læreproces, og styrker daglig formativ feedback

– kvalificerer undervisningsdifferentiering, af både faglig, personlig og social kompetenceudvikling

– styrker indsigt i mødet med det hele menneske, som afsæt for relation og samarbejde

– styrker daglig formativ feedback og samarbejde omkring elevens næste bedste skridt

– styrker læring, relation, fællesskab og samarbejde gennem en styrket mulighed for sidemandsoplæring

– skaber overblik, og fremmer samarbejde og udvikling af læringsfællesskaber

– sparer MEGET tid og kvalificere samtidig vurdering af læring og standpunktsbedømmelse

– i et leder- og organisationsperspektiv

– sparer MEGET tid og kvalificere samtidig vurdering af læring

– kvalificerer og fremmer elevcentreret skoleledelse

– fremmer samarbejde med forældre og kommune med afsæt i nuanceret data

– styrker indsigt og behov for kompetenceløft

– understøtter udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

– sparer tid på at følge progression og udvikling i daglige pædagogiske praksis

– styrker indsigt i fælles didaktiske rammer og understøtte behov for udvikling og effektivitet

– fremmer udvikling af organisationens fælles retning og sprog

”Jeg kan ikke sige, at ting bliver bedre, hvis vi forandrer dem, men jeg kan sige, at de må ændres, hvis de skal blive bedre”

– Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Kontakt os og få et tilbud…

Ved at indgå en licensaftale følger en komplet implementerings- og forankringsproces, hvor vi tager ansvar for en succesfuld forankring, der skaber den bedste anvendelse i praksis og vi sammen skaber de fælles ønskede resultater.

Samtidig følger aftale om fri teknisk support.


Kontakt os og få et tilbud der passer til jeres organisation

Vi kommer også gerne forbi til et møde med præsentation af TAKSINTO