Taksinto er opdelt i et basisprodukt til en fast pris,

med mulighed for at tilkøbe vores udvidelser

thin

Basis

Personlig og social kompetenceudvikling

Synliggør og fremmer udvikling af de personlige og sociale evner som har indflydelse på, hvordan eleven lykkes og er til nytte i alle fag, der vil styrke faglig og social inklusion. Samtidig kvalificerer I dokumentation af personlig og social udvikling og sparer kostbar tid på dokumentation af elevens udvikling.


Udvidelser

Almenfaglig kompetenceudvikling

Målrettet dansk og matematik 7.-10. klasse, samt intro, G, E og D-niveau ved FGU

Skaber overblik, gør læring synlig og fremmer undervisningsdifferentiering. Derudover kvalificerer I vurdering af læring og sparer kostbar tid på planlægning og dokumentation.

Erhvervsfaglig kompetenceudvikling

Målrettet praktisk/musiske fag, fagtemaer ved FGU og erhvervsfag ved EUD-G2.

Skaber overblik, gør læring synlig og fremmer undervisningsdifferentiering. Derudover kvalificerer I vurdering af læring og sparer kostbar tid på planlægning og dokumentation.


Fælles for vores produkter

  • Hviler på et holistisk læringssyn og en læringstilgang inspireret af refleksiv praksislæring
  • Understøtter anvendelsesorienteret og eksperimenterende undervisning
  • Synlig læring, overblik og en hjælp til struktur, systematik og planlægning
  • Selve læringen foregår uden om Taksinto og skaber fokus på styrker og potentiale

“Fokus på styrker kan være det middel, der gør, at man når sine mål…

Det, at man fokuserer på og arbejder med sine styrker, medvirker til, at man:

  • opfyldes af positive følelser
  • udvikler sin opfattelse af egen kunnen i en positiv retning, bliver mere motiveret og forøger trivslen
  • styrker kan få en positiv betydning for de sociale relationer i en gruppe

Marianne Tolstrup, Ressourcefokuseret vejledning (2014). DanskPsykologisk Forlag

SEGTNAN Mobile app

Vi har i samarbejde med hjerneforsker, Eivind Antonsen Segtnan, udviklet indhold til en SEGNTAN Metodologi (STM), der præsenterer banebrydende teknologiske muligheder, der gør det muligt at bruge kvantificerbare videnskabelige metodologi for uddannelse, på tværs af kommuner, lande og kontinenter.

En STM´s teknologi, der hviler på afsæt i hjernens biologiske natur, giver alle skoler der er tilsluttet denne STEGNAN Mobile app, adgang til en global database for videnskabelig udvikling af metodologi i uddannelser.

”Jeg kan ikke sige, at ting bliver bedre, hvis vi forandrer dem,

men jeg kan sige, at de må ændres, hvis de skal blive bedre”

– Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Kontakt os og få et tilbud…

Kontakt os og få et tilbud der passer til jeres skole/organisation.

Vi kommer også gerne forbi til et møde og præsentation af Taksinto