thin

Unik digital læringsdesign

og kompetenceplatform

– der kan styrke motivation, trivsel og læring

  • Fremmer meningsfuld og eksperimenterende læring med afsæt i fælles didaktisk ramme

  • Fremmer helhedsorienteret undervisning og praksisrettet læring


  • Vurdering og dokumentation af læring sker på et kvalificeret og databaseret grundlag


  • Sparer meget tid på vurdering og dokumentation


  • Baseret på et holistisk læringssyn, Refleksiv praksislæring, herunder synlig læring og formative feedbackprocesser

Vision

Bidrage til et paradigmeskifte i måden vi fordrer udviklingen af unge menneskers

talent og kompetencer i vores skole- og ungdomsuddannelsestilbud

Formål

Imødekomme udfordringer i vores skole- og ungdomsuddannelser med stigende stress, mistrivsel, kedsomhed og fravær,

samt reducere køen af de mere end 55.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse

Mission

Bringer undervisningsdifferentiering til nye højder og fremmer motivation, trivsel og læring,

herunder kvalificerer vurdering af læring på et databaseret grundlag og sparer tid på dokumentation

– elevperspektiv

– nemt og hurtigt overblik over udviklingsniveau, som afsæt for undervisning og læring

– nemt og hurtigt overblik over læreproces, som afsæt for daglig formativ feedback

– nemt og hurtigt overblik over læringsproces, der styrker motivation og valg af de næste bedste skridt

– nemt og hurtigt overblik over læringsprogression, som afsæt for feedback og vejledning.

– nemt og hurtigt overblik over, hvilke personlige og sociale kompetencer der arbejdes med ud fra konkrete læringsdelmål fra den enkelte elevs hverdag og praksis

– nemt og hurtigt overblik over progression af personlige og sociale kompetencer, med afsæt i konkrete læringsmål fra hverdag og praksis

– lærerperspektiv

– nemt og hurtigt overblik over elevens kompetencer, som afsæt for undervisning og læring.

– nemt og hurtigt overblik over elevens læreproces, og styrker daglig formativ feedback

– kvalificerer undervisningsdifferentiering, af både faglig, personlig og social kompetenceudvikling

– styrker indsigt i mødet med det hele menneske, som afsæt for relation og samarbejde

– styrker daglig formativ feedback og samarbejde omkring elevens næste bedste skridt

– styrker læring, relation, fællesskab og samarbejde gennem en styrket mulighed for sidemandsoplæring

– skaber overblik, og fremmer samarbejde og udvikling af læringsfællesskaber

– sparer MEGET tid og kvalificere samtidig vurdering af læring og standpunktsbedømmelse

– leder- og organisationsperspektiv

– sparer MEGET tid og kvalificere samtidig vurdering af læring

– kvalificerer og fremmer elevcentreret skoleledelse

– fremmer samarbejde med forældre og kommune med afsæt i nuanceret data

– styrker indsigt og behov for kompetenceløft

– understøtter udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

– sparer tid på at følge progression og udvikling i daglige pædagogiske praksis

– styrker indsigt i fælles didaktiske rammer og understøtte behov for udvikling og effektivitet

– fremmer udvikling af organisationens fælles retning og sprog

TAKSINTO styrker udvikling af

personlige og sociale kompetencer

– udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer med en unik kobling til hverdagsliv, praksis og faglig ,

med fokus på medansvar for egen og samfundets udvikling af et bæredygtigt og værdigt liv.

TAKSINTO styrker udvikling af

almenfaglige kompetencer

– Dansk, Matematik m.fl.

TAKSINTO styrker udvikling af

erhvervsfaglige kompetencer

– tømrer, kok maler, murer, dyrepasser, lager og logistik, SOSU, webdesign og teknologiforståelse m. fl.

”Jeg kan ikke sige, at ting bliver bedre, hvis vi forandrer dem, men jeg kan sige, at de må ændres, hvis de skal blive bedre”

– Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Kontakt os og få et tilbud…

Ved at indgå en licensaftale, følger en komplet implementeringsproces der sikrer bedst anvendelse i praksis.

En implementerings- og forankringsproces med oplæg, introduktion og undervisning, der sikrer, at alle kommer godt i gang og vi sammen opnår de fælles ønskede resultater

Samtidig følger aftale om fri teknisk support.

Vi kommer gerne forbi til et møde eller oplæg om TAKSINTO