unge personer

En hjælp til at gøre læring og dannelse over­skuelig, menings­fuld og motiverende

Få adgang til et unikt digitalt didaktisk og pædagogisk værktøj til læring og dannelse

taksinto| er et data- og dialogbaseret dannelses-værktøj med en læringslog, der fremmer udvikling af det hele menneske og styrker trivsel, fællesskaber og motivation for læring

Personlig udvikling og dannelse

Vi inspirerer og bidrager til at flere børn og unge udvikler kompetencer som venlighed, omsorg, respekt, nysgerrighed, selvstændighed og evnen til at samarbejde, planlægge, blive en god ven og opbygge sunde relationer.

Kompetencer der vil gøre det lettere at lære at læse, skrive, regne, og regne den ud, og gavne den enkelte i fællesskaber, hverdagslivets forpligtelser, deltagelse i skolen og vejen videre i uddannelse og job – det gør vi muligt med vores dannelsesværktøj.

Overblik, struktur og synlig læring

Vi tilbyder en læringslog til almenfaglig undervisning med fokus på matematik, erhvervsrettet læring og ADL træning (Almindelig daglig livsførelse).

En læringslog der giver et samlet overblik over, hvad der skal læres indenfor et fag eller fagområde og hvad man er i gang med at lære, og har lært i forhold til at blive klar til komme videre til næste niveau, klassetrin eller blive klar til prøve.

En læringslog der hjælper den enkelte med at organisere og strukturere sin læring ud fra en stilladsering af synlige læringsdelmål, som er delt op i step og hjælper med at gøre læring overskuelig, meningsbærende og motiverende.

En læringslog der både hjælper underviser og den enkelte med at tilpasse den faglige undervisning til det faglige niveau og forudsætningerne for læring, og fremmer sidemandsoplæring og samarbejde omkring undervisningen.

Hør forskellige skoler og institu­tioners erfaringer med Taksinto

Feedback Matematik

“…Jeg har en elev der siger:
»Jeg kan meget mere end jeg troede«”

Nicolaj P. Weile
Matematiklærer
FGU

Palle

“... Allerede nu kan vi se, at det er en gevinst...”

Palle Jensen
Institutionsleder
Botilbud

Vi tilbyder taksinto| til flere typer skoler og institutioner

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto|

taksinto| som digitalt didaktisk og pædagogisk værktøj

  • Skaber et løft til undervisningsdifferentiering og inklusionsopgaven
  • Tydeliggør personlig, social og faglig progression
  • En hjælp til vurdering af den enkeltes faglige læring og personlige udvikling
  • Styrker grundlaget for samarbejdet med forældre og/eller andre omsorgspersoner og fagpersoner
  • Fremmer fokus på styrker og potentiale
  • Understøtter eksisterende dokumentations- og læringsplatforme
  • Ordblindevenligt
  • Fællesskabsfremmende
  • Sparer tid

Vi har gjort det nemt at komme igang med taksinto|

Vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer og hjælper med at implementere Taksinto. Der følger tutorials der gør det nemt og overskueligt at komme i gang og vi hjælper med at sikre en succesfuld implementering og forankring på jeres institution.

taksinto| tilbyder workshops, foredrag og faglige oplæg

Taksinto er også et konsulenthus, der samarbejder med en række fagligt stærke og inspirerende konsulenter, hvor vi sammen tilbyder workshops, foredrag og faglige oplæg.