unge personer

En hjælp til at gøre læring og dannelse over­skuelig, menings­fuld og motiverende

Få adgang til et unikt værktøj til læring og dannelse

taksinto er et data- og dialog­baseret dannelses­værktøj med en læringslog, der fremmer udvikling af det hele menneske og styrker trivsel, fælles­skaber og motivation for læring

Udvikling af personlige og sociale kompetencer

Der er et stigende behov for at fremme personlig udvikling og udvikle kompetencer som venlighed, empati, vedholdenhed, selvstændighed, samarbejde, opbygge sunde relationer og fællesskaber.

Taksinto er en metode og et redskab der fremmer udviklingen af de personlige og sociale kompetencer som koncentration, venlighed, vedholdenhed, nysgerrighed empati, selvstændighed, omsorg, respekt og samarbejde.
Kompetencer der vil gavne den enkelte i skolefag, erhvervsrettet læring, fællesskaber, og vejen videre i egen bolig, uddannelse og job.

Overblik, struktur og synlig læring

Vores Læringslog gør det nemmere at tilpasse den faglige undervisning til den enkeltes faglige niveau og forud­sætninger for læring og inspirerer til læring.

Læringsloggen er målrettet almenfaglig- og erhvervs­rettet læring og ADL-træning. Den er samtidig en hjælp for den enkelte til at organisere og strukturere læring gennem overkom­melige synlige lærings­delmål og skaber tydelig progression.

Feedback Matematik

Vi tilbyder taksinto til flere typer skoler og institutioner

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto 

taksinto er en metode og et værktøj, der:

  • Gør arbejdet med personlig udvikling og dannelse motiverende, menings­fuldt og overskueligt
  • Skaber et løft til under­visnings­differen­tiering og under­støtter indsats omkring inklusions­opgaven
  • Hjælper til at kvalificere vurdering af den enkeltes personlige udvikling og dannelse
  • Understøtter eksisterende dokumentation- og lærings­platforme
  • Styrker grundlaget for samarbejdet med forældre og/eller andre omsorgs­personer og fagpersoner
  • Fremmer fokus på styrker og potentiale, som afsæt for læring og udvikling
  • Sparer tid

Vi har gjort det nemt at komme igang med taksinto

Vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer og hjælper med at implementere Taksinto. Der følger tutorials der gør det nemt og overskueligt at komme i gang og vi hjælper med at sikre en succesfuld implementering og forankring på jeres institution.

taksinto tilbyder workshops, foredrag og faglige oplæg

Taksinto er også et konsulenthus, der samarbejder med en række fagligt stærke og inspirerende konsulenter, hvor vi sammen tilbyder workshops, foredrag og faglige oplæg.