pædagogisk grundlag

Hvordan kan vi sammen gøre en forskel?

Det pædagogiske grundlag

taksinto| er udviklet på baggrund af mere end tyve års undervisningserfaring og formet af den seneste forskning inden for uddannelsesvidenskab, neuro-videnskab og kognitionsforskning.

Da man fortsat har stort fokus på faglighed og kun “måler” elever i karakterer, siger det intet eller meget lidt om den enkeltes personlige udvikling og dannelse.

Hvordan fremmer vi kompetencer som empati, omsorg, vedholdenhed, fleksi-bilitet, nysgerrighed, samarbejde, respekt og evnen til at opbygge sunde relationer og bidrage til fællesskabet?

Kompetencer som alle er afgørende for at lykkes i skolen, hverdagslivet og vejen videre i uddannelse og job.

Vi vil gerne inspirere skoler, ungdomsuddannelser og andre institutioner, hvor læring og udvikling er en del af dagsordenen. Herunder tilbyde et digitalt didaktisk og pædagogisk dannelsesværktøj, der bidrager til udvikling af pædagogisk praksis, faglig bevidsthed og en fornyet læringskultur med fokus på udviklingen af det hele menneske.

hjernetegning
taksinto| er en metode og et værktøj, som er forankret i en anerkendende og pragmatisk tradition

Læringstilgang og menneskesyn

Udviklingen af Taksinto er inspireret af en lang række læringsteorier og tager afsæt i refleksiv praksislæring som læringstilgang, hvor den enkelte føres gennem en didaktisk korridor med en række spørgsmål.

Spørgsmål der har til hensigt at fremme refleksioner over egen læring og udvikling og styrke grundlaget for en fælles vurdering af kompetenceniveau og understøtte den enkeltes personlige udvikling og dannelsesrejse.

Vi skaber rum for en etisk forsvarlig og systematisk undersøgelse af den lærendes horisonter og perspektiver på tilværelsen i vurderingen af kompetenceniveau og arbejdet med personlige udvikling og dannelse

taksinto| sætter fokus på anerkendelse af den enkeltes udfordringer, styrker, potentiale, og forudsætninger for læring

Med Taksinto fremmes forudsætninger for disse fem anderkendelses-punkter:

  • Skabe dialog online og offline
  • Vise interesse for den lærendes perspektiv
  • Udvise fleksibilitet, autenticitet og være lyttende
  • Stille nysgerrige og anerkendende spørgsmål
  • Anerkende og værdsætte mangfoldighed og ligeværd

Samlet set vil en opmærksomhed på disse fem anerkendelses-punkter rumme et menneskesyn, hvor vi ser idéer og tanker som værdifulde, hvis de bidrager til praktisk nytte og hjælper til at tackle konkrete problemer. Pragmatiske som vi er, ser vi erfaring, som en vigtig kilde til viden.

Vi skaber rum for at lytte og anerkende den lærendes oplevelser, og derved får vi identificeret udfordringer, styrker, potentiale og forudsætninger for udvikling. Med dette afsæt udarbejdes overkommelige læringsdelmål, som gør arbejdet med personlig udvikling og dannelse overskuelig, meningsfuld og motiverende.

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto|
Det vil også være muligt at arrangere workshops, foredrag eller faglige oplæg om taksinto| og udviklingen af det hele menneske.

taksinto| bidrager til et paradigmeskift i måden vi fordrer børn og unges udvikling

Taksinto er mere end bare en metode, digitale værktøjer og quick fixes i en kompliceret pædagogisk praksis. Taksinto inviterer til refleksion og klassiske, nærværende, anerkendende pædagogiske dialoger, der understøttes af nye og banebrydende digitale didaktiske og pædagogiske værktøjer til udvikling af børn og unges faglige, personlige og sociale udvikling og dannelse.

Taksinto anvender designs og metoder, der er praktiske, adaptive og funktionelle i forhold til at opnå konkrete resultater med udvikling af det hele menneske og fremme trivsel, sunde fællesskaber og motivation for læring.

Gennem dialoger med vores brugere forankrer vi udviklingen af vores pædagogiske produkter i konkrete erfaringer fra pædagogisk praksis og undervisningsverdenen, og sammen udvikler vi nye forståelser af de konkrete pædagogiske udfordringer indenfor uddannelses- og socialsektoren.

Taksinto udvikler refleksive tilgange i kobling til digitale didaktiske og pædagogiske værktøjer, der ikke kun er praktiske og brugervenlige. Taksinto er også dybt forankret i både evidensbaserede og teoretiske principper for god pædagogisk praksis, udfordringer, løsninger og mulige handlinger. Taksinto hjælper derfor med at få skabt positive resultater for alle involverede.

Vores mission er at bidrage til en grundlæggende ændring i den måde vi støtter og fremmer børn og unges udvikling. Det indebærer, at nye fælles tilgange til læring og teknologi ændrer de eksisterende normer, praksisser og forståelser inden for uddannelses- og socialsektoren, som drejer sig om at udvikle den yngre generationers forudsætninger læring, udvikling og dannelse.

tandhjul outline