pædagogisk grundlag

Hvad gør vi ved mistrivsel, fravær og frafald?

Det pædagogiske grundlag

taksinto er udviklet på baggrund af mere end tyve års under­visnings­erfaring og formet af den seneste forskning inden for uddan­nelses­videnskab, neuro-videnskab og kognitions­forskning.

Da man fortsat kun “måler” elever i karakter, siger det intet eller meget lidt om den enkeltes udvikling af personlige og sociale kompetencer, som f.eks. evnen til at udvise omsorg, ved­holdenhed, empati, samarbejde overholde aftaler, arbejde selvstændigt, fleksi­bilitet, nysger­righed m.fl. og synliggøre de styrker og potentiale, som er forbundet med den enkeltes personlige og sociale udvikling og dannelse.

Vi vil gerne inspirere vores skoler, ungdoms­uddannelser og andre institutioner, hvor læring og udvikling er en del af dags­ordenen og være med til at udvikle den pædagogiske og faglige bevidsthed, og sammen skabe en fornyet lærings­kultur med større fokus på udviklingen af det hele menneske.

hjernetegning
taksinto er en metode og et dannelsesværktøj, som er forankret i en anerkendende og pragmatisk tradition
taksinto sætter fokus på anerkendelse af den enkeltes udfordringer og styrker, potentiale, og forud­sætninger for læring, ved at:
  • Skabe dialog online og offline
  • Vise interesse for den lærendes perspektiv
  • Udvise fleksibel, autenticitet og være lyttende
  • Stille nysgerrige og anerkendende spørgsmål
  • Anerkende og værdsætte mangfoldighed og ligeværd

Samlet set vil en opmærksomhed på disse fem anerkendelses-punkter både rumme et menneskesyn og samtidig være en åben dør til en etisk forsvarlig systematisk undersøgelse af den lærendes horisonter og perspektiv på tilværelsen. En samtale og undersøgelse, der med Taksinto både foregår offline og online.

Hos Taksinto betragter vi menneskers idéer og tanker som værdifulde, hvis de bidrager til praktisk nytte og hjælper til at tackle konkrete problemer. Pragmatiske som vi er, ser vi erfaring som en vigtig kilde til viden. Ved at lytte til den lærendes oplevelser, får vi identificeret udfordringer, løsninger og mulige handlinger. Med Taksinto bidrager vi løbende til at få skabt succes­oplevelser, som får konsekvenser der betyder øget trivsel, motivation for læring og udvikling af fællesskaber.

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto 
Det vil også være muligt at arrangere workshops, foredrag eller faglige oplæg om taksinto og udviklingen af det hele menneske.

Med taksinto kan vi sammen gøre en forskel

Taksinto er mere end bare en metode, digitale værktøjer og quick fixes i en kompliceret pædagogisk praksis. Taksinto inviterer til refleksion og klassiske, nærværende, anerkendende pædagogiske dialoger, der bliver understøttet af nye og banebrydende digitale designs til udvikling af borgrens personlige og sociale kompetencer og dannelse.

Når borgerens føler sig værdsat, for hvem man virkelig er, er man mere tilbøjelig til at udvise autentisk adfærd og være åben omkring éns følelser og tanker. Det gælder både for borgerens og for den fag­profes­sionelle. Udvikling af denne autentiske adfærd kan ske både offline og online.

Taksinto anvender designs og metoder, der er praktiske, adaptive og funktionelle i forhold til at opnå konkrete resultater med at læring, trivsel og udvikling af sunde fælles­skaber, samt imødegå konkrete udfordringer, som de opleves af borgeren i konkrete situationer.

Gennem dialoger med vores brugere forankrer vi udviklingen af vores pædagogiske produkter i konkrete erfaringer fra pædagogiske praksis og undervisnings-verdenen, og sammen udvikler vi nye forståelser af de konkrete pædagogiske udfordringer, der er inden for uddannelses- og socialsektoren.

Taksinto udvikler refleksive tilgange i kobling til digitale redskaber, der ikke kun er praktiske og brugervenlige, men også dybt forankret i både evidens­baserede og teoretiske principper for god pædagogisk praksis, udfordringer, løsninger og mulige handlinger. Taksinto hjælper derfor med at få skabt positive resultater og konsekvenser for alle involverede.

tandhjul outline