taksinto 107

taksinto|
skaber løbende succes­oplevelser og fremmer motivation for læring og dannelse

Målrettet personlig udvikling og ADL-træning i døgn­institu­tioner og botilbud

taksinto| tager afsæt i service­lovens §66 og §107 samt tyde­liggør dokumen­tation af borgerens selv- og med­bestemmelse.
taksinto| skaber overblik, struktur, synlig læring indenfor ADL-træning og fremmer læringslyst.
taksinto| anvendes primært af borgeren og pædagoger i samarbejde om borgerens læring og udvikling
Dannelsesværktøj
Læringslog til ADL-træning

taksinto| er et unikt værktøj der primært bruges af den enkelte borger og pædagoger, og er også til gavn for rådgivere, ledelse, kommunens sagsbehandlere og uddannelsesvejledere

Vi fremmer motivation for læring og gør borgeren til en større medspiller i sin personlige udvikling og ADL-træning gennem daglige succesoplevelser.

Vi gør læring synlig i ADL- træning og den personlige udvikling og tydeliggør borgerens faglige, personlige og sociale progression.

Vi understøtter grundlaget for samarbejde med kommunens sagsbehandlere, der med få klik kan få adgang til opdateret data om borgerens udvikling

Vi kvalificerer grundlaget for UU-vejledningen og med få klik gives et nuanceret billede af borgeren set i et uddannelses- og jobperspektiv.

taksinto| er et ord­blinde­venligt værktøj

Hør et bosteds erfaringer med Taksinto

Palle

“... Allerede nu kan vi se, at det er en gevinst ...”

“... vores viden omkring vores arbejde igennem mange år på institu­tionen, kommer lige pludselig ind i det her program. Og på på den måde så får vi det sådan skræd­der­syet til misbrugs­problematik, dobbelt-diagnose, psykriatri-delen og alt det her. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se, at det er en gevinst ...”

Palle Jensen, Institutions­leder

Chris

“... Vi sparer rigtig meget dokumen­tations­tid ...”

“... På den måde gør det vores hverdag nemmere, plus at vi kan se hvordan beboerne udvikler sig. Det skaber det her med at de kan se visuelt en udvikling og det er jo med til at skabe de her successer. Fx for vores borgere er der rigtig mange der faktisk ikke har ret mange successer med i baggagen, vel. Så de her små successer, de er også med til opbygge de her ødelagte selvværd som de kommer ind med ...”

Chris Holland, Pædagog og terapeut

Rune

“... Det er fedt at lære på denne måde, fordi jeg føler mig mere involveret ...”

“... Det er taget i nogle lidt mindre bidder, synes jeg, og det fungerer rigtig godt for mig. Istedet for at det bliver ved ideen oppe i mit hoved, så er det rent faktisk der kommer videre og i stedet for at det kommer ned på et stykke papir, så bliver jeg nødt til at sætte handling på det, og det er denne her handling som der virker for mig.
Og så de sociale kompetencer, de bliver så enormt vigtige for mig, fordi jeg har den baggrund som jeg har. Så det er super vigtigt at jeg har arbejdet med det, så jeg er godt klædt på til at komme ud og stå på egne ben ...”

Rune, Beboer

Jacob

“Mange små succes­oplevelser”

“... først så havde jeg modstand på, fordi jeg tænkte, at de var ude på at gøre mig perfekt, men da jeg så kom i gang med det, så kunne jeg egentlig godt se at, det giver mange små succes­oplevelser og at det hjælper mig med at arbejde med de ting, jeg har brug for ...”

Jacob, Beboer

Tobias

“Mere overskueligt for mig”

“... Jeg har jo ADHD, så det skaber lidt mere sammenhæng, at jeg har noget struktur og nogle punkter, så er det mere overskueligt for mig ...”

Tobias, Beboer

Hvad kan taksinto| betyde for jeres institution?

Set i et borger­perspektiv

 • Skaber overblik, struktur og gør læring synlig
 • Gør arbejdet med ADL træning og personlig udvikling overskueligt, meningsfuldt og motiverende
 • Styrker personlige kompetencer der gavner borgeren i hverdags­livets forplig­telser, skolen og vejen videre i uddannelse og/eller job
 • En hjælp til relations arbejdet og udvikling af sunde fællesskaber
 • Fællesskabende
 • Ordblindevenligt

Set i et pædagog­perspektiv

 • Skaber overblik og tydeliggør den enkelte borgers udviklings­niveau og forudsæt­ninger for læring
 • Tydeliggør den enkelte borgers progression
 • Gør den enkelte borger til større medspiller i sin ADL-læring og personlige udvikling
 • Fremmer relations­arbejdet og samarbejde med borgeren
 • Kvalificerer vurdering af borgerens læring og udvikling
 • Styrker grundlaget for samarbejde med sags­behandlere, rådgivere og andre eksterne samarbejds­partnere
 • Fremmer fokus på borgerens styrker og potentiale
 • Understøtter eksisterende undervisnings- og dataplatforme
 • Fællesskabende
 • Sparer tid

Set i et institutions­leder­perspektiv

 • Fremmer monitorering af den daglige pædagogiske indsats og under­visnings aktivitet
 • Kvalificerer data og grundlaget for samarbejde med interne og eksterne, herunder tilsyn
 • Fællesskabende

Set i et institutions­perspektiv

 • Fremmer udvikling af et fælles sprog og tilgang til læring og dannelse
 • Kan betragtes som et “fælles tredje” og bidrag til organisations­udviklingen
Få en fleksibel licens­aftale til taksinto| der passer til jeres behov

Vi har ingen standard­løsninger, da ønsker og behov kan være meget forskel­lige. Især hvis man er et mindre botilbud for en specifik gruppe borgere, i forhold til en større institution med helt andre behov. Derfor tager vi altid udgangs­punkt i den enkelte institution og målgruppe, før vi udarbejder en løsning.

På baggrund af det faktiske antal borgere, kan vi tilbyde en fleksibel licens­aftale der passer præcist til jeres behov og hvor I kun betaler for det, I har brug for. Lad os tale sammen og finde en løsning til jeres botilbud eller døgn­institution.

taksinto| er gratis for pædagoger, ledelse og andre fagpersoner tilknyttet institutionen

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto|

Sådan kommer I godt igang med opstart og implemen­tering af taksinto|

Vi har gjort det nemt at komme igang med Taksinto. Vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer og hjælper med at implementere Taksinto. Der følger tutorials der gør det nemt og over­skueligt at komme i gang og vi hjælper med at sikre en succes­fuld implementering og forankring på jeres institution.

taksinto|onboarding med opstart, implemen­tering og online support

Det er muligt at tilkøbe workshops, foredrag eller faglige oplæg efter behov.