taksinto 107

taksinto|
skaber løbende succes­oplevelser og fremmer motivation for læring og dannelse

Målrettet personlig udvikling og ADL-træning i døgn­institu­tioner og botilbud

taksinto| tager afsæt i service­lovens §66 og §107 samt tyde­liggør dokumen­tation af borgerens selv- og med­bestemmelse.
taksinto|skaber overblik, struktur og synlig læring indenfor Almindelig Daglig Livsførelse (ADL-træning).
taksinto|gør borgerens arbejde med personlig ud­vikling og dannelse menings­fuld, over­skueligt og motiverende.

taksinto| er et ord­blinde­venligt værktøj

Dannelsesværktøj
Læringslog til ADL-træning

taksinto| er et unikt værktøj til gavn for både den enkelte borger, pædagoger, rådgivere, ledelse og kommunens sagsbehandlere

Med Taksinto skaber vi små og store daglige succes­oplevelser og gør borgeren til en større medspiller i sin udvikling og tydeliggør med- og selvbestemmelse.

Vi gør læring synlig i ADL- træning og den personlige udvikling og fremmer herunder dokumentation af borgerens med- og selvbestemmelse og progression til gavn for både den enkelte borger og institutionen.

Vi understøtter samarbejdet med kommunens sagsbehandler der med få klik kan få adgang til givende data omkring borgerens udvikling af kompetencer til bo selv med ingen eller minimum af støtte.

Vi hjælper med at styrker erhvervsvejledningen med hurtig adgang til opdateret og kvalificeret data, der giver et nuanceret billede af borgeren set i et uddannelses- og jobperspektiv.

Hør et bosteds erfaringer med Taksinto

Palle

“Det er en gevinst”

“... vores viden omkring vores arbejde igennem mange år på institu­tionen, kommer lige pludselig ind i det her program. Og på på den måde så får vi det sådan skræd­der­syet til misbrugs­problematik, dobbelt-diagnose, psykriatri-delen og alt det her. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se, at det er en gevinst ...”

Palle Jensen, Institutions­leder

Chris

“Vi sparer rigtig meget dokumen­tations­tid på det”

“... På den måde gør det vores hverdag nemmere, plus at vi kan se hvordan beboerne udvikler sig. Det skaber det her med at de kan se visuelt en udvikling og det er jo med til at skabe de her successer. Fx for vores borgere er der rigtig mange der faktisk ikke har ret mange successer med i baggagen, vel. Så de her små successer, de er også med til opbygge de her ødelagte selvværd som de kommer ind med ...”

Chris Holland, Pædagog og terapeut

Rune

“Det er fedt at lære på denne måde, fordi jeg føler mig mere involveret”

“... Det er taget i nogle lidt mindre bidder, synes jeg, og det fungerer rigtig godt for mig. Istedet for at det bliver ved ideen oppe i mit hoved, så er det rent faktisk der kommer videre og i stedet for at det kommer ned på et stykke papir, så bliver jeg nødt til at sætte handling på det, og det er denne her handling som der virker for mig.
Og så de sociale kompetencer, de bliver så enormt vigtige for mig, fordi jeg har den baggrund som jeg har. Så det er super vigtigt at jeg har arbejdet med det, så jeg er godt klædt på til at komme ud og stå på egne ben ...”

Rune, Beboer

Jacob

“Mange små succes­oplevelser”

“... først så havde jeg modstand på, fordi jeg tænkte, at de var ude på at gøre mig perfekt, men da jeg så kom i gang med det, så kunne jeg egentlig godt se at, det giver mange små succes­oplevelser og at det hjælper mig med at arbejde med de ting, jeg har brug for ...”

Jacob, Beboer

Tobias

“Mere overskueligt for mig”

“... Jeg har jo ADHD, så det skaber lidt mere sammenhæng, at jeg har noget struktur og nogle punkter, så er det mere overskueligt for mig ...”

Tobias, Beboer

Hvad kan taksinto| betyde for jeres institution?

Gennem Taksinto skabes en åben dør til en etisk forsvarlig systematisk undersøgelse af den borgerens horisonter og perspektiv på tilværelsen. Gennem refleksion, samtale og undersøgelse, der både foregår offline og online.

Hos Taksinto betragter vi menneskers idéer og tanker som værdifulde, hvis de bidrager til praktisk nytte og hjælper til at tackle konkrete problemer. Pragmatiske som vi er, ser vi erfaring som en vigtig kilde til viden. Med et unikt data- og dialog­baseret dannelses­værktøj skaber nye rum for at lytte til borgerens oplevelser, og derved får vi identificeret udfordringer, løsninger og mulige handlinger. Taksinto hjælper derfor også med at få skabt positive resultater og konsekvenser for både borgere og de involverede fag­profes­sionelle, omsorgs­personer og ledelse.

Vi kan kvalificere vurdering af borgerens læring og udvikling og tydeliggør progression, og samtidig spare kostbar tid på dokumentation.

Med taksinto| kan vi sammen gøre en forskel

Borgeren

 • Skaber overblik i læreprocesser, struktur og gør læring synlig
 • Gør arbejdet med personlig udvikling og ADL-træning overskuelig og motiverende
 • Styrker personlige kompetencer der gavner borgeren i skolen, hverdagsliv og vejen videre i uddannelse og/eller job
 • En hjælp til relations­arbejdet og udvikling af sunde fællesskaber
 • Fremmer trivsel og motivation for læring
 • Ordblindevenligt

Pædagogen

 • Skaber overblik over den enkelte borgers forud­sætninger for læring og udvikling
 • Gør den enkelte borgers personlige udvikling og ADL-læring synlig
 • Fremmer mødet med den enkelte borgers forud­sætninger for læring og udvikling
 • Gør den enkelte borger til større medspiller i ADL-læring og personlige udvikling
 • Understøtter vurdering af borgerens læring og udvikling, og sparer tid
 • Stryker grundlaget for sags­behandlere, rådgivere og andre eksterne samarbejds­partnere forældre og/eller andre omsorgs­personers mulighed for at følge og hjælpe barnet/den unge i sin udvikling

Institutions­lederen

 • Fremmer monitorering af den daglige pædagogiske indsats og undervisnings­aktivitet
 • Skaber et hurtigt overblik og tydeliggør den enkelte borgers progression
 • Understøtter data­grundlag i samarbejde med interne og eksterne, herunder ved tilsyn

Institutionen

 • Understøtter eksisterende undervisnings- og dataplatforme
 • Fremmer fælles sprog og tilgang til dannelse og udvikling af det hele menneske
 • Understøtter organisations­udvikling i samarbejde med partnerne og interessenter
Få en fleksibel licens­aftale til taksinto|der passer til jeres behov

Vi har ingen standard­løsninger, da ønsker og behov kan være meget forskellige. Især hvis man er et mindre botilbud for en specifik gruppe borgere, i forhold til en større institution med helt andre behov. Derfor tager vi altid udgangspunkt i den enkelte institution og målgruppe, før vi udarbejder en løsning.

På baggrund af det faktiske antal borgere, kan vi tilbyde en fleksibel licensaftale der passer præcist til jeres behov og hvor I kun betaler for det, I har brug for. Lad os tale sammen og finde en løsning til jeres botilbud eller døgninstitution.

taksinto|er gratis for pædagoger, ledelse og andre fagpersoner tilknyttet institutionen

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto 

Sådan kommer I godt igang med opstart og implemen­tering af taksinto|

Vi har gjort det nemt at komme igang med Taksinto. Vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer og hjælper med at implementere Taksinto. Der følger tutorials der gør det nemt og overskueligt at komme i gang og vi hjælper med at sikre en succesfuld implementering og forankring på jeres institution.

taksinto|onboarding med opstart, implemen­tering og online support

Det er muligt at tilkøbe workshops, foredrag eller faglige oplæg efter behov.