Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Taksinto ApS håndterer sit dataansvar – herunder hvordan virksomheden behandler personoplysninger.

Taksinto ApS prioriterer dataetik, datasikkerhed og datafortrolighed højt. Taksinto Aps ejer og driver hjemmesiden taksinto.com, samt onlinetjenesten Taksinto i Danmark og Grønland.

Håndtering af de personoplysninger vi behandler i forbindelse med salg, markedsføring og drift af vores services, samt besøg på denne hjemmeside:

1. Dataansvar

Taksinto ApS er dataansvarlig for de oplysninger virksomheden indsamler, behandler og opbevarer om hhv. kontaktpersoner hos virksomhedens kunder, interessenter og samarbejdspartnere og besøgende på virksomhedens hjemmeside.

2. Taksinto som databehandler

Taksinto ApS er ikke dataansvarlig, men databehandler for de oplysninger som virksomhedens kunder indsamler og anvender gennem vore online-tjeneste (det digitale redskab Taksinto). Adgang til vores online-tjeneste opnås gennem de personlige logins, som oprettes og aktiveres gennem en licensaftale med Taksinto ApS. Taksinto ApS anvender ikke brugerenes data til egne formål.

Kunden (skolen/institutionen) som vi indgår aftalen med er dataansvarlig for alle oplysninger, som brugere indsamler og anvender gennem online-tjeneste, og må kun anvendes i henhold til de vilkår som er beskrevet i gældende licensaftalen.

Når Taksinto ApS ikke er dataansvarlig, men databehandler, finder denne privatlivspolitiks øvrige punkter ikke anvendelse for behandlingen. Som databehandler agerer Taksinto ApS kun efter instruks fra den dataansvarlige (kunden). Instruksen fremgår af den databehandleraftale, der er indgået mellem kunden og Taksinto ApS.

3. Typer af oplysninger, formål og retsgrundlag

Taksinto ApS indsamler udelukkende oplysninger, som er nødvendige for forretningen, herunder håndtering af licens, levering af vore serviceydelser, samt håndtering af kommunikation og samarbejder.

Vores formål med indsamlingen kan være et af følgende:

  • Behandling af henvendelser til Taksinto ApS
  • Opfyldelse af anmodning om licens eller serviceydelse
  • Tilpasning af vores kommunikation
  • Administration af interessenters, kunders og samarbejdspartneres relation til Taksinto ApS

Listen er ikke udtømmende.

Kunder, interessenter og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler følgende type personoplysninger om kontaktpersoner hos vore kunder, interessenter og samarbejdspartnere:

Navn, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse/funktion, ansættelsessted.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Ved behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi at benytte kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word- eller PDF-format).

Besøgende på vore hjemmeside

Hjemmesiden indeholder en kontaktformular, hvor det fremgår, at mailadresse er obligatorisk.

Hvis vi ønsker at behandle oplysningerne til andre formål (fx til markedsføring), vil vi altid informere herom og som udgangspunkt indhente samtykke til denne behandling (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.)

4. Kilder

Personoplysningerne nævnt i punkt 3 indsamles direkte fra hhv. kunder, interessenter, samarbejdspartnere og hjemmesidebesøgende.

5. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi personoplysninger til Taksinto ApS’ samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Taksinto ApS’ vegne og i overensstemmelse med Taksinto ApS’ instruks.

6. Tredjelande

Taksinto ApS overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

7. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre personoplysningers kvalitet og integritet.

8. Opbevaringsperiode

Vi sletter personoplysningerne, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

9. Registreredes rettigheder

Registrerede har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, at få ændret ukorrekte oplysninger, at få slettet oplysninger, at få begrænset oplysninger, dataportabilitet, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, at trække et evt. samtykke tilbage, samt ret til at klage til Datatilsynet.

10. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Taksinto er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vore hjemmeside.

12. Kontakt

Skriv til info@taksinto.com med “Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik.

Sidst opdateret 22. maj 2024